JM®-55II
产品应用

·铁路工程

·机车制造

·桥梁工程

·钢结构

·汽车底盘制造

·集装箱制造

·耐候钢

焊接位置
符合标准

TB/T 2374: TH550-NQ-II

AWS A5.18 ER80S-G

材料详情
  • 耐候钢GMAW实心焊丝
  • Ar/CO2混合气体保护
  • 符合中国铁道行业焊材标准
  • 设计用于550MPa抗拉强度等级耐候钢焊接,焊缝耐大气腐蚀性强
  • -40°C低温冲击性能优异
  • 出色的操作性电弧稳定,低飞溅,抗母材锈蚀能力强,能适应从短路过渡到喷射过渡的多种焊接形式
  • 极佳的送丝性独特的制造工艺带来了清洁的焊丝外观,非常均匀的镀铜层及润滑剂涂层,确保优异的送丝性、导电性

焊丝

C

Mn

Si

S

P

Ni

Cr

Cu

标准值

TB: TH550-NQ-II

≤0.10

1.20~1.60

≤0.60

≤0.020

≤0.025

0.20~0.60

0.30~0.90

0.20~0.50

典型值

0.08

1.40

0.50

0.011

0.017

0.30

0.48

0.29


熔敷金属

热处理状态

屈服强度(MPa)

抗拉强度(MPa)

延伸率(%)

CVN 冲击韧性(J) @ -40

标准值TB: TH550-NQ-II

焊态

≥450

≥550

≥22

≥60

典型值

505

595

27

78


线径:1.0mm 1.2mm 1.4mm 1.6mm

塑料盘:20KG

桶 装:150KG, 200KG, 250KG, 350KG

直径, 极性

保护气体

干伸长

(mm)

送丝速度

(m/min)

电压

(volts)

电流

(amps)

熔敷率

(Kg/hr)

1.0mm

75%Ar/25%CO 2

短路过渡

9-12

2.5

17

80

0.7

3.8

18

120

1.1

6.4

22

175

1.8

1.0mm

95%Ar/5%CO 2

喷射过渡

12-19

9.5

23

195

2.7

12.7

29

230

3.6

15.2

30

275

4.4

1.2mm

75%Ar/25%CO 2

短路过渡

12-19

3.2

19

145

1.5

3.8

20

165

1.8

5.1

21

200

2.4

1.2mm

95%Ar/5%CO 2

喷射过渡

12-19

8.9

27

285

4.2

12.1

30

335

5.7

12.7

30

340

6.0


相关产品